Fettex Пишете ни вОбщи условия
Ние сме компания fettex ltd
Наш e-mail: info@fettex.eu

Приложение и условия
Нашите правила и условия важат за всяка оферта, направена от нас като онлайн магазин за вас като потребител (всяко физическо лице, което за непрофесионални цели купува или използва стока или услуга, достъпни на пазара).
За да можете да направите поръчка, трябва да сте навършили 18 години. Ако сте под 18 години, ви молим да позволите на родител или законен настойник да направи вашата поръчка. Ако забележим, че поръчката е направена от непълнолетно лице, си запазваме правото да отхвърлим поръчката Ви.
Изпращането на онлайн поръчка до уебсайта е официално приемане на нашите условия, които винаги са достъпни чрез нашия уебсайт.
Ако сте поръчали онлайн, ние също така предоставяме копие на общите условия във формат, който можете да запазите или отпечатате, заедно с потвърждението на поръчката или най-късно при доставката. Освен това ви препоръчваме винаги да го правите. 6. Ако в допълнение към тези правила и условия се прилагат допълнителни специални условия, горното се отнася и за тези специални условия. Вие като потребител винаги можете да се обърнете към най-предпочитания текст, ако нашите условия биха били в противоречие с посочените по-горе специфични условия.


Право на отказ
Ако закупите продукти от нас, имате право да решите, че не желаете да съхранявате стоката в продължение на 30 дни от доставката или сключването на договора. След това можете да върнете поръчката си без неустойка и без да посочвате причина (цената за обратна доставка се заплаща от вас). В рамките на 14 дни след получаване на върнатата ви поръчка или искане, че искате да се откажете от споразумението, ние ще възстановим пълната покупна цена със същите методи на плащане, които сте използвали за покупката. Разходите, направени при избор на допълнителни опции за доставка, като проследяване или опаковане на подарък, не се възстановяват.
Правото на отказ не важи за отделни продукти
Следователно непосредствените разходи за връщане на стоките ще бъдат за Ваша сметка. Ще посочим цената на връщането или ще изчислим разходите, ако не е възможно да ги изчислим предварително. Можем да откажем плащане, ако не сме получили върнатата стока или докато не покажете, че сте върнали стоката, в зависимост от това какво се случи първо.
Опаковка трябва да бъде запазена а продуктът не трябва да бъде използван. 
Можете да върнете вашия пакет по пощата или куриер.
За да упражните правото на отказ бързо и коректно, трябва да изтгеглите формуляр за връщане и от тук, да го попълнете и да го изпратите на емеил, който написан най-горе . Ще ви изпратим потвърждение за изтеглянето ви по имейл.

Цена
През периода, посочен в нашата оферта, нашите цени не се променят, с изключение на ценовите промени в резултат на промени в ставките на ДДС.
Нашите цени включват всички данъци, ДДС и всички други вноски. Затова никога няма да изпитате неприятни изненади. Въпреки това, ние може да решим да ви таксуваме с транспортни разходи над покупната цена. В този случай ние винаги ви информираме, преди да направите покупката си. В този случай ние ще Ви уведомим преди окончателното потвърждение на Вашата поръчка.

Плащане
Ние приемаме само предплащания чрез нашия уеб сайт или наложения платеж, в зависимост от държава клиента. 
За да се гарантира сигурно онлайн плащане и сигурност на вашите лични данни, данните за транзакциите ще бъдат свързани само когато са криптирани със SSL технология. Не е необходим специален софтуер за извършване на SSL плащания. 

Съответствие и гаранция
Ние гарантираме, че нашите продукти са в съответствие с вашата поръчка и отговарят на нормалните очаквания, които може да имате, като се вземат предвид спецификациите на продукта. Ние също така гарантираме, че нашите продукти отговарят на приложимото законодателство за вашата поръчка.
Ако закупен продукт е химически препарат, на всяка една опаковка ще опътване за използване.
Доколкото е възможно или разумно, имате избор между подмяна или ремонт. Само ако подмяната или ремонтът са прекомерни или невъзможни, или доставката не е възможна в разумен срок, имате право да намалите или да поискате прекратяване на договора за продажба.
През първите шест месеца все още можете да кандидатствате за гаранция. След това трябва да докажете, че дефектите в продуктите не са причинени от ненормална употреба.

Доставка и изпълнение
Всички стоки и услуги се доставят на адреса, който сте посочили при поръчка.
Когато даден артикул е наличен, той ще бъде доставен на адреса за доставка в рамките на 1-3 работни дни с куриерска фирма Еконт или Спиди. Ако даден артикул не е наличен в магазина, вашата поръчка ще бъде изпратена, когато продуктът е отново наличен. Уведомяваме Ви за срока на доставка в потвърждението на Вашата поръчка.
Ако не можем да доставим навреме, ние винаги ще ви уведомим преди края на срока за доставка. Ако не го направим, можете да анулирате поръчката си безплатно. В този случай ние ще ви възстановим сумата в рамките на 14 дни от прекратяването на споразумението, ако сте платили онлайн с кредитна или дебитна карта.
Изпращането на стоки и ваучери за подаръци винаги е наша отговорност. Следователно не е нужно да се притеснявате за загуба на стоки по време на транспорт. Въпреки това, ако ни върнете продуктите в рамките на 14 дни след доставката, защото предпочитате да не ги съхранявате, ние ще ви възстановим парични средства, обаче транспортни разходи в обратна посока ще е за сметка на клиента (ваша).
Ако доставената стока е била повредена по време на транспорта, не отговаря на стоката, упомената в известието за доставка или не отговаря на поръчаната от вас стока, трябва да съобщите за това възможно най-скоро и във всеки случай в рамките на 3 дни. След това трябва да изпратите стоките обратно в рамките на 14 календарни дни след доставката.
Не можем да носим отговорност за каквито и да е последващи щети, причинени от закъсняла доставка или липса на доставка от превозвача, поръчан от компанията. В такива случаи нашата отговорност остава ограничена до стойността на стоките, за които се оказва, че не са получени от клиента.

Всичките пратки се изпращат от разпределителен склад в София, България.

Продължителност на поръчката
Потребителят има право да прекрати безсрочен договор по всяко време, при надлежно спазване на договорените правила за прекратяване и предизвестие от най-малко един месец.
Максималният срок на договор, сключен за определен период от време, е две години.
Ако в договор за покупко-продажба на стоки за определен период от време е предвидено, че в случай на бездействие на Потребителя, Договорът от разстояние ще бъде продължен, договорът ще продължи като безсрочен и ще изисква най-малко един месец предизвестие.
Ако между Компанията и Потребителя е сключен договор за услуга за определен период от време и съдържа клауза за мълчаливо подновяване. Тази клауза ще бъде поставена с удебелен шрифт и в поле, отделено от текста, в предната част на първата страница.
Тази клауза ще съдържа последиците от мълчаливо подновяване, включително разпоредбата на следващия параграф относно жалбата, както и последната възможна дата на съпротива срещу мълчаливото подновяване от страна на Потребителя и начина на уведомяване за това възражение. Потребителят може, след мълчаливо подновяване на договор за услуга с определена продължителност, да прекрати договора по всяко време и без обезщетение, като надлежно вземе предвид предизвестието от максимум два месеца.

Форсмажорни обстоятелства
В случай на форсмажорни обстоятелства ние не сме длъжни да изпълняваме задълженията си. В този случай можем или да спрем задълженията си през целия период на непреодолима сила, или със сигурност да откажем споразумението.
Факти на непреодолима сила са всички обстоятелства, различни от нашата воля и контрол, които правят напълно или частично невъзможно изпълнението на нашите задължения. Такива събития включват, но не се ограничават до стачки, пожари, прекъсвания на електрозахранването или телекомуникационни мрежи или комуникационни системи и/или онлайн изключване, късна доставка или липса на доставка от доставчици или други трети страни,…

Авторско право
Нашият уебсайт, лога, текстове, снимки, имена и като цяло всички наши комуникации са защитени с авторско право, независимо дали принадлежат на нас или на нашите доставчици или други контрагенти.
Забранено е използването и/или промяната на което и да е от правата на интелектуална собственост, както е описано в тази клауза. Следователно, не можете да копирате или възпроизвеждате, например, дизайни, имена на снимки, текстове, лога, цветови комбинации и т.н.... без нашето предварително писмено и изрично съгласие.
Клиентът няма право да използва материал, който може да наруши неприкосновеността на личния живот, публичността, правата на интелектуална и/или индустриална собственост или подобни права, поради липса на разрешение от притежателя на тези права. 

Процес на жалби и конфликти
Надяваме се, че всички наши клиенти винаги са 100% доволни. Ако все още имате оплаквания относно нашите услуги, не се колебайте да се свържете с нас по емеил, които посочен най-горе. Ние ще положим всички усилия да разгледаме жалбата ви в рамките на 7 дни.
Всички договори, които сключваме с нашите клиенти, независимо от тяхното местоживеене, се уреждат изключително от българското законодателство. Единствено българските съдилища са компетентни да разрешават спорове, произтичащи от или във връзка с тези договори. Ако в резултат на международното право се приложи правото на друга държава, тълкуването на настоящите условия ще се извърши на първа инстанция съгласно Българския търговски закон.
В случай на трансгранични спорове, можете да се свържете с платформата за онлайн разрешаване на спорове на Европейския съюз чрез тази връзка: https://ec.europa.eu/ | КЗП България https://www.kzp.bg/ | Ако искате да направите рекламация, изтеглете формуляр за връщане от тук